ข่าวดี!! Thai AirAsia เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมน้ำมันเส้นทางระหว่างประเทศ เริ่มเดือนหน้า

TAAS-001

ผลพวงจากปัจจัยในเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่ขณะนี้กำลังมีการปรับลดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียได้มีแผนการปรับยกเลิกค่าธรรมเนียมน้ำมัน

โดยนายทรรศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเส้นทางการบินภายในประเทศนั้นไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมัน ในขณะที่เส้นทางต่างประเทศจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นแบบขึ้นบันไดตามระยะทางการบิน

ซึ่งในปัจจุบันมีเรื่องของปัจจัยราคาน้ำมันของตลาดโลกซึ่งมีการปรับลดลง ส่งผลดีต่อต้นทุนของสายการบิน จึงทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียเตรียมแผนในการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเส้นทางต่างประเทศทั้งหมด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป จนกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะมีภาวะการปรับตัวสูงขึ้นจนมีผลกระทบกับต้นทุนอีกครั้ง ทั้งนี้ยังได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตั๋วที่มีการทำโปรโมชั่นจะเป็นแค่ตั๋วบางส่วนในแต่ละเที่ยวบินเท่านั้น รวมไปถึงราคาเฉลี่ยของต้นทุนค่าโดยสารของตั๋วภายในประเทศที่ไทยแอร์เอเชียมีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะอยู่ที่ 1,700-18,00 บาทต่อที่นั่ง โดยยืนยันว่าค่าโดยสารดังกล่าวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ เช่น รถทัวร์โดยสาร อีกด้วย

ที่มา –prachachat


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *